Love og principper
Arthur C. Clarkes love:

 1. Når en fremtrædende, men aldrende videnskabsmand siger, at noget er muligt er det næsten sikkert at han har ret. Når han siger at noget er umuligt, tager han med stor sandsynlighed fejl.
 2. Den eneste måde at opdage det muliges grænser på, er ved at overskride dem.
 3. Enhver tilstrækkelig avanceret teknologi, ligner til forveksling sort magi. 

EDB lovene:

 1. Et hvert program, som fungerer, er forældet.
 2. Et hvert program tager længere tid.
 3. Et hvert program koster mere.
 4. Et hvert program udvides, indtil det lægger beslag på hele hukommelsen.
 5. Når et program er ubrugeligt, skal det dokumanteres.
 6. Værdien af et program er omvendt proportionalt med antallet af udskrifter.
 7. Et hvert programs komplexitet vokser ud over programmørens kompetenceniveau.
 8. Mængden af eder og forbandelser vokser proportionalt med programmets længde.
 9. Enhver programmør har behov for en underprogrammør.
 10. Der er ALTID en fejl til!!!!


Eksamenslovene:

 1. Sandsynligheden er størst for at du kommer op i det, som du har læst mindst på.
 2. Jo mere du læser på noget, desto mindre er chancen for, at du bliver hørt i det.
 3. Jo bedre du er forberedt, desto større er chancen for, at du bliver syg.

Eksperimenternes lov:

 1. Alt det, som kan gå galt under et eksperiment, gør det!
 2. Hvis et eksperiment virkelig lykkes, er det fordi noget er slået fejl.
 3. Uanset resultatet, er der altid folk, der er ivrige efter at misfortolke det.
 4. Uanset hvad der sker, er der altid nogen, som mener, at det sker i overensstemmelse med deres egen yndlingsteori.
 5. I enhver datasamling er det det ubestridelige tal eller faktum, som rummer fejlen.

Ekspertloven:

Forskellen mellem en løs antagelse og en prognose er, at en prognose fremsættes af akademisk uddannede personer.

Finansministerens definition på en ekspert:

En ekspert er en person, som undgår de små fejl til fordel for de kæmpestore brølere.


Faggrænseloven:

 1. Hvis det er grønt eller bevæger sig, er det biologi.
 2. Hvis det stinker, er det kemi.
 3. Hvis det ikke virker, er det fysik.
 4. Hvis man får en Guru meditation, er det edb.

Forventningernes ikke﷓reciprokke lov:

 1. Negative forventninger afføder negative resultater.
 2. Positive forventninger afføder negative resultater.

Følgeslutninger (part 1):

 1. Ingen af dem, du beder om hjælp, vil opdage fejlen.
 2. Alle de, som kommer uindbudt og giver råd, du ikke har bedt om, ser fejlen med det samme.
 3. Når en fejl er blevet korrigeret, viser der sig, at den var korrekt i sit udgangspunkt.
 4. Når noget er gået galt, vil alt det, du foretager dig for at udbedre skaden, gøre det hele endnu værre.
 5. De oplysninger, du har, er ikke dem, du har brug for.
 6. De oplysninger, du har brug for, er dem du ikke kan få.
 7. De oplysninger du kan få, er dem, du ikke har råd til at betale!

Følgeslutninger (part 2):

 1. Naturen allierer sig altid med skjulte fejl.
 2. Enhver løsning skaber altid mindst et nyt problem.
 3. Hvis der er flere ting der kan gå galt, indtræffer den, som forvolder størst skade.
 4. Skaden er altid proportional med værdien - jo større værdi, desto større skade.
 5. Alt går galt på een gang (jfr. En ulykke kommer sjældent alene).
 6. Når noget går galt på et sted, går det galt overalt.
 7. Hvis tingene overlades til sig selv, driver alt automatisk mod det værre.
 8. Det er umuligt at gøre noget idiotsikkert, fordi idioterne er alt for snu.
 9. Hvis man forgæves har brugt en masse tid på at finde løsningen på et problem, findes løsningen uden videre af den første og bedste ukvalificerede person, der kommer forbi.
 10. Når noget går fint, er det den forkerte, som får æren for det.


Hittegodsloven:

Ting forsvinder, fordi folk leder efter dem der, hvor de ikke er, i stedet for der hvor de er.


Indkøbs Loven:

Den anden kø bevæger sig hurtigere.


Instruktionsbogens lov:

I en brugsanvisning er den vigtigste oplysning udtrykt på den mindst forståelige måde.


Gilbs lov:

Ethvert system, som er afhængigt af menneskelig pålidelighed, er upålideligt.


Livets lov:

 1. I dag er det den første dag i resten af dit liv.
 2. I dag er det den sidste dag i første del af dit liv.
 3. Lev hver dag som var det din sidste, og du vil en dag få ret.

Kajs Lov:

Man finder aldrig en bortkommet genstand før man har genanskaffet den.


Murphys love:

 1. Alt det, som kan gå galt, går galt....
  ... og på det værst tænkelige tidspunkt.
 2. Hvis flere ting kan gå galt, går de galt i den værst tænkelige rækkefølge.
 3. Ting, der kan gå galt, slipper aldrig op for dig.
 4. De gange, du satser ekstra meget på at forebygge Murphys lov, gælder den ikke.
 5. Hvis noget, som skulle være gået galt, ikke går galt, vil det i det lange løb have været bedst, om det var gået galt.
 6. Alt det, som ikke kan gå galt, går også galt.

Murphys lov om rettelser:

Når en fejl først er fundet og rettet, viser den sig at have været rigtig hele tiden.


Murphys transport lov:

Når det fly man er med er forsinket, er det fly man skulle have skiftet til afgået til tiden.


O'Toole's commentary on Murphy's Law:

Murphy was an optimist


The Murphy Philosophy:

Smile.... Tomorrow wil be worse.


Programmørens Love:

 1. For et givet program gælder det, at når det først virker, så er det forældet.
 2. Et hvilketsomhelst givet program koster mere og tager længere tid.
 3. Hvis et program er nyttigt, skal det revideres.
 4. Et givet ikke-trivielt program indeholder mindst een fejl.
 5. Der er uendeligt mange programmeringsfejl der ikke kan findes, i modsætning til hvad der gælder for for fejl der kan opdages - deres antal er pr. definition begrænset.
 6. Hvis man sætter flere folk på et forsinket projekt, vil det bevirke yderligere forsinkelser.
 7. Byg et system som selv en idiot kan finde ud af at bruge, og kun en idiot vil bruge det.

Reperationslovene:

 1. Det virker bedst, hvis du sætter stikkontakten i.
 2. Der er flere dele efter end før du startede.
 3. Først når låget er skruet på, får man øje på den del, der ikke blev sat på plads
 4. De dele, som umuligt kan sættes sammen i forkert rækkefølge, bliver det.
 5. De dele, der lettest går i stykker, er de sværeste at fremskaffe.
 6. Hvis det ikke går i stykker, så lad være med at reparere det.

Selektiv Tyngdekrafts loven:

En genstand falder altid således at den gør maksimal skade.


Jennings tilføjelse til loven om selektiv tyngdekraft:

Sandsynligheden for at brødet falder med smørsiden nedad er direkte proportional med gulvtæppets værdi.


Telefonprincippet:

Man får aldrig optagesignal, når man ringer galt nummer.


Udsalgs-loven:

Ligegyldigt hvor længe man leder efter et godt tilbud på en given vare, så kommer den på udsalg ugen efter at man har købt den.


"Murphys Computer love":

Almene reparationslove

 1. Hvis du har fundet den defekte del, mangler du det værktøj, der skal bruges for at afmontere den.
 2. Hvis du er i stand til at afmontere delen, er forhandleren nødt til at sende den ind til producenten.
 3. Hvis forhandleren har den på lager, er det unødvendigt at udskifte den.
 4. Udgiften til reparation kan beregnes ved, at man ganger henholdsvis overslaget over reparationsudgiften og prisen for en ny del med to og tager den højeste af de to.
 5. En af forhandleren leveret erstatningsdel kan ikke bruges i din computer.
 6. Efter at den reparerede del igen er monteret, dur den ikke i computeren.
 7. Er det tale om en harddisk, vil du aldrig mere gense de data, du havde lagret på den.

Undtagelse fra 7. punkt

Du vil kun kunne læse indholdsfortegnelsen, så du kan se, hvad du har mistet
:-(


Producentens tidsdilemma

 1. Offentliggør du for tidligt, at et produkt er på vej, så har alle forlængst glemt det, når det endeligt kommer. 
 2. Offentliggør du det for sent er konkurrenten hurtigere fremme med et tilsvarende produkt.
 3. Det er altid for tidligt eller for sent.

Følge heraf:

 1. Nyheder om produkter offentliggøres tidligere og tidligere; dog senest seks måneder før fremstillingen af den første prototype.
 2. Nye produkter kommer altid senere end offentliggjorte dato; dog tidligst seks måneder efter denne.
 3. Når et nyt produkt endelig er i handelen er det forældet.
 4. Markedsføringen af et produkt kommer altid efter, at konkurrenten har offentliggjort fremkomsten af den næste generation af produktet.

Logisk konsekvens:

På et tidspunkt vil samtlige producenter gå over til udelukkende at BEBUDE fremkomsten af nye produkter for at spare udviklings﷓ og produktionsomkostninger.


Frederiks lov om tilbehør:

 1. Når producenten oplyser, at hans maskine har denne eller hin udvidelsesmulighed, betyder det kun, at han bevidst har udeladt et vigtigt printkort, så man er nødt til at købe det ved siden af.
 2. Udvidelsen koster mere end selve maskinen.
 3. Udvidelsen fungerer godt nok, dog ikke hos dig.
 4. Hvis du på et tidspunkt vil sælge din computer, kan du ikke slippe af med udvidelsen.