Start Nyheder Adresser Festdage Billeder Service Illusioner Sjov Spil

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W xyz æøå 1...


A

Adresse (Internet Protokol Adresse)
En adresse på en server, en bruger, et sted på Internettet eller en fil. Web-adresser består af: servernavn.domæne.land / bibliotek / filnavn. Som f.eks. www.telepassport.dk/ordliste.htm. E-mail-adresser består af brugernavn@domæne.land, som f.eks. Jensen@telepassport.dk

Access Service
Ved "access service" menes opkoblingen til Internettet, fordi den giver adgang (engelsk: access) til Internettet.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
En avanceret metode til transmission af data over en analog telefonlinie.

Analog
Modsvarer digital

Applikation
Applikation er et andet ord for brugerprogram. F.eks. er Word og Excel applikationer.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Hvert tegn, som lægges ind i computeren, består af et antal bits. For at informationen kan overføres mellem forskellige computere og computersystemer, findes der flere standarder for, hvordan disse bits skal arrangeres i hvert tegn. ASCII er den mest anvendte og vigtigste standard.

Top
B

Backbone
Backbone (engelsk: rygrad) er rygraden i et netværk. En slags "hovedlandevej" for netværkstrafikken.

Baud
Måleenhed for modulationshastighed. Baud angiver det antal gange pr. sekund, som et moduleret signal på en transmissionslinie ændres på grund af de bitværdier der overføres. (f.eks. de signaler et modem sender til en telefonlinie)

BBS (Bulletin Board System)
Et mødested hvor man kan hente filer, udveksle erfaringer med andre brugere eller hente nyheder om Internettet. (også kaldet elektronisk opslagstavle)

Beta
En "Betaversion" er et stykke software, som er frigivet til afprøvning.

Bit
Mindste enhed i det binære talsystem, der anvendes i datamater. Kan enten være 0 eller 1.

Browser
Softwareprogram, der gør det muligt at navigere (surfe) rundt på Internettet. De mest almindelige er Netscape Navigator og Microsoft Internet Explorer.

Byte
8 bits. Mængden svarer til et tegn f.eks. et bogstav. Kan indeholde værdierne 0 - 255.

Båndbredde
Beskriver overførselshastigheden og er et mål for, hvor hurtigt man kan overføre data gennem en datakanal.

Top
C

Cache
Browserens hukommelse.

CGI (Common Gateway Interface)
CGI gør det muligt at forbinde en web-side med et program, som ligger på web-serveren. Via CGI kan man f.eks. styre databaser og formularer eller måske en tæller, der tæller hver bruger, der har været på ens side.

Chat
At "snakke" med andre på Internettet ved at skrive til hinanden. Der findes flere forskellige steder på Internettet, hvor man kan mødes for at chatte.

Cookie
Cookies er små filer, som lagres på din pc af den web-side, som du besøger. På din pc indsamler web-serveren information om f.eks. hvilke sider du har besøgt. Disse oplysninger henter serveren igen næste gang du kalder op. Dermed kan web-side ejeren tegne en profil af dig og dine vaner. De nyeste browsere kan sættes op til at komme med en advarsel, før en cookie accepteres.

Top
D

Data
Data er information repræsenteret i digital form via bits og bytes. Det kan være alt fra HTML og tekst over lyd og musik til grafik og film. Selv krypterede eller ufuldstændig information er data ...

Dial-in
Opkobling til Internettet via et telefonopkald enten med et modem eller ISDN til en Internetudbyder.

Digital
Digital er et binært signal hvor informationerne repræsenteres som enten 1 (til) eller 0 (fra). Typisk er digitale data fremstillet på en computer eller via en elektronisk dataopsamling fra en analog kilde.
Modsvarer analog.

DNS (Domain Name System)
Et system som oversætter adressen på en computer til 4 talgrupper adskilt af punktummer f.eks. 195.41.224.35

Domæne
Et domæne (domain) er et navn eller en form for adresse på Internettet. Et domæne bliver både brugt til World Wide Web og e-mail. Eksempel på et domæne: www.telepassport.dk. Et består af to dele, selve domænet og en såkaldt toplevel. I dette tilfælde er "telepassport" domænet og "dk" er det man kalder toplevel.

Download
Når man henter filer på Internettet og lagre dem på sin egen computer - så "downloader" man.

Top
E

E-mail (Electronic mail)
Elektronisk post. Der bruges til at kommunikere med andre på Internettet. Når man kender adressen på modtageren kan man sende dokumenter, beskeder, billeder etc. på få sekunder.
En e-mail adresse består af 3 led: brugernavn@domæne.dk. Brugernavnet bestemmer man som regel selv. @ betegnes oftest som snabel-a på dansk. På engelsk udtales @ som "at", hvilket betyder "hos". Domæne er adressen på den server, hvor brugeren har sin e-mail adresse f.eks. telepassport.
dk er et toplevel og betyder at e-mail adressen er dansk.

Editor
Redigeringsprogram f.eks. en HTML-editor til redigering af websider eller en editor til grafisk redigering af billeder.

Top
F

FAQ (Frequently Asked Questions)
En liste over de mest almindelige spørgsmål til et givent emne.

Fast linie
I stedet for at koble sig på Internettet via et modem eller en ISDN forbindelse er computeren koblet direkte op til Internettet. Kaldes også en lejet linie.

Fil
En samling af bytes.

Firewall
Eet sikkerhedssystem mellem lokalnet og Internettet.

Frames
Opdeling af skærmbilledet i flere forskellige rammer (frames). På web-sider kan man ofte foretage en søgning på en del af skærmen, mens f.eks. menuoversigten bevares på en anden del af skærmen. Her er der brugt frames.

Freeware
Software programmer, som alle frit må bruge uden at skulle betale for det.

FTP (File Transfer Protocol)
Metode til at overføre filer via Internettet.

Top
G

Gateway
En forbindelse mellem netværk, hvor to forskellige protokoller oversættes, så der kan udveksles datapakker.

GIF (Graphics Interchange Format)
Et grafikformat, som er meget anvendt på Internettet.

Top
H

Hardware
De fysiske dele af en computer.

Hit
Udtryk for at en web-side på Internettet er "ramt".

Host
En computer med direkte forbindelse til Internettet uden om telefonnettet.

HTML (Hyper Text Markup Language)
Programmeringssprog, der bruges til design af hjemmesider, og som forstås af alle browsere.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
En protokol (sprog) der bruges mellem en webserver og browser.

Hyperlink
En (en-vejs) forbindelse fra én webside til en anden webside der kan findes i både billeder og tekst. Hyperlinks i tekst vises i de fleste browsere understreget og/eller med en anden farve end selve brødteksten. Fælles for alle hyperlinks er at musepilens udseende ændrer sig over et hyperlink.

Top
I

Indernettet
Mediernes udtale af Internettet

Internettet
Internettet består af et hav af services. E-mail, Usenet, FTP, Gopher, IRC og nok mest kendt WWW udgør det enorme netværk flere millioner af mennesker kommunikerer via til daglig.

ISDN (Intergrated Services Digital Network)
Digital telefonlinie, som er yderst velegnet til Internet opkobling. ISDN giver en væsentlig hurtigere forbindelse på Internettet, og er langt mere stabil og fleksibel end en almindelig telefonforbindelse. F.eks. kan man både tale i telefon eller blive ringet op, mens man surfer på nettet. Man kan konvertere sin nuværende telefonforbindelse til en ISDN forbindelse. Derudover kræver det, at man har en adapter til computeren og en internet-udbyder, der kan besvare ISDN opkald.

ISP (Internet Service Provider)
Internet-udbyderen giver abonnenterne adgang til Internettet.

Top
J

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Et filformat (.jpeg / .jpg), der kan komprimere billeder i forskellig grad. Bruges meget på Internettet.

Junk Mail
Se spam

Top
K

Klient
Klientprogram i brugerens maskine, der kommunikerer med et serverprogram på en anden maskine.
Eksempel: En browser er en klient i forhold til en hjemmeside, som ligger på en server.

Konvertere
Forvandle / at lave om til noget andet

Kryptering
Forvanskning af data, således at de ikke kan læses af uvedkommende, men kun dekrypteres igen af rette vedkommende.

Top
L

LAN (Local Area Network)
Et lokalt netværk oftest bestående af mellem 2 - 50 computere. Se også netværk

Link
Se hyperlink.

Top
M

MAN (Metropolitan Area Network)
Et netværk der forbinder mange computere i fx. en by. STOFA-netværk der benytter sig af kabeler til kabel-TV er fx. et MAN. Se også netværk

Modem (MOdulator/DEModulator)
Et modem oversætter data fra en computer til et lydsignal. Lydsignalerne kan sendes via en almindelig telefonlinie til modtagerens modem, hvor de igen oversættes til data.

Top
N

Netikette
Netikette kommer af "net" og "etikette". Netikette er den særlige etikette, man forventes at følge på Internettet.

Netværk
Der er tre typer netværk : LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) og WAN (Wide Area Network)

Newsgroup
Nyhedsgrupper indgår i det fælles netværk kaldt usenet hvor man kan diskutere alt mellem himmel og jord.

Nickname
Alias/kodenavn/kælenavn, som man f.eks. kan bruge når man "chatter" på Internettet.

Top
O

OCR (Optical Character Recognition)
Program til tekstgenkendelse. Bruges når man indskanner tekst, og gerne vil kunne rette i teksten efterfølgende.

Operativsystem
Operativsystemet styrer computeren og processoren. Som eksempel kan nævnes Windows 98, BeOS, DOS, MacOS og Linux.

Top
P

Password
Adgangskode. En adgangskode er en digital nøgle som blandt andet kan bruges til åbning af beskyttede dokumenter og email-konti.

Pakning
Kompression af filer, så de fylder mindre.

Pixel
Mindste enhed på en billedskærm. Hvis farve og intensitet kan ændres.

Plug-in
Små programmer, som kan kobles på din browser, så der kan arbejdes med f.eks. video eller lyd. Et plug-in kan downloades fra Nettet, hvorefter din browser selv starter programmet, når der er brug for det.

POP (Point Of Presence)
Internet-udbyderens dial-in for modembrugere.

POP3 (Post Office Protocol)
En protokol for hvordan et e-mail-program får post fra en mailserver.

Portal
En portal er indgangen til Internettet og indholder typisk en indgangsside med en søgemaskine. Som eksempel kan nævnes Jubii

Protokol
(Eng. protocol) Kommunikationsstandard, der kan anvendes til at skabe en forbindelse mellem to computere. Kan sammenlignes med et sprog som begge deltagere forstår. Af protokoller kan nævnes TCP/IP, POP3, SMTP, HTTP, FTP

Top
Q

Query
Et query (engelsk: forespørgsel) bruges i forbindelse med søgemaskiner.

Top
R

Router
En enhed, der kan sende datapakkere videre fra et netværk til et andet. Routeren kender nettet og kan håndterer netadresser.

RTFM (Read The Fucking Manual)
Forkortelsen hentyder til, at det kan være en udmærket idé at læse manualen - før man stiller mindre intelligente spørgsmål.

Top
S

Server
Nettilkoblet maskine, der leverer data eller programmer til andre computere. Se også webserver.

Shareware
Programmer, som i en periode gratis kan afprøves af brugeren. Ønsker man herefter at beholde programmet skal der betales et mindre beløb til ophavsmanden. Shareware kan downloades fra Internettet. Prøv f.eks. Tucows eller Download.com

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Internet-protokol, der bruges til at styre e-mail på Internettet.

Software
Computerprogrammer.

Spam
E-mails, der sendes uopfordret til en masse brugere på en gang. Indeholder ofte reklamer og kan medføre nedbrud af både servere og brugernes postkasser.

Søgemaskine
En søgemaskine er f.eks. et CGI program, der søger i en database med links til webservere. Blandt de andre Super24, Altavista og MetaCrawler. Hvis man søger efter noget bestemt på Internettet, se er det nemmest at besøge en søgemaskine, og søge med nøgleord efter det.

Top
T

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Fællesnavn for det sprog, som computerne taler. Sproget er hele grundlaget for Internettet.

Toplevel
Et toplevel er slutningen af et domæne. Et toplevel kan f.eks. være .com, .net, .edu eller .dk. Der findes endnu flere. .com betyder commercial og bliver ofte anvendt af firmaer. .net bruges af netoperatører og internet udbydere (ISP). .edu står for educational og bruges af universiteter og uddannelsesinstitutioner. .dk er et landespecifict toplevel, der står for Danmark.

Top
U

URL (Uniform Ressource Locator)
En adresse på Internettet, som viser hen til en bestemt fil eller en anden ressource, som f.eks. en web- eller postadresse.

Usenet
Det samlede net af newsgroups. (Nyhedsgrupper)

Top
V

VRML (Virtual Reality Modeling Language)
Et sprog til modellering af 3D web-sider. En slags 3D HTML.

Top
W

WAN (Wide Area Network)
Et stort netværk der kan strække sig over flere hundrede kilometer og forbinde tusindvis af computere. Internettet er et WAN. Se også netværk

WAV
Ukomprimeret filformat til lyd under Windows.

Web Hotel
Web server, hvor man mod betaling kan leje en plads på serveren.

Webdesigner
Webdesigneren er ofte den person der udtænker layout og fremstiller grafik til et websted.

Webmaster
Webmasteren er den person der tager sig af det redaktionelle indhold på et websteds websider. Se også webdesigner og webmonkey.

Webmonkey
Webmonkey'en er alt-mulig-manden på et websted og håndterer ofte de samme opgaver som webmaster og -designer.

Webserver
En webserver er en computer der er koblet til Internettet hele tiden og serverer data til klienter. Det kunne fx. være at en browser (klient) sender en forespørgsel på en webside eller grafik til webserveren der svarer ved at sende data tilbage.

Webside
Ofte bruger man ordet hjemmeside (homepage) om en privat webside mens samlingen af kommercielle websider kaldes et websted (website).

WWW (World Wide Web)
World Wide Web er en del af Internettet. WWW udgøres af samtlige websider verden over og anses som den væsentligste del af Internettet.

Top     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W xyz æøå 1...