Start Nyheder Adresser Festdage Billeder Service Illusioner Sjov Spil

Genvejstaster

Funktion

Taster

Forklaring

Annullér

<Esc>

Annullerer og nulstiller forskellige ting. Lukker dialogbokse uden at foretage ændringer; afslutter visse programmer.

Start

<Ctrl> + <Esc>

Åbner Start-menuen, som tryk på knappen ’Start’ i proceslinien. Bringer også proceslinien frem, hvis den er skjult.

Skift vindue

<Alt> + <Esc>

’Bladrer’ mellem de åbne vinduer.

’Godkend’ /’Ja’

<Retur>

Trykker på ’OK’knappen i dialogbokse, eller på den knap, der er ’fremhævet’ (den ’aktive’ knap i en dialogboks). Fungerer generelt som ’godkend’ tast.

Linieskift

<Retur>

Indsætter et tvungent linieskift i tekstdokumenter.

Sideskift

<Ctrl> + <Retur>

Indsætter et tvungent sideskift i tekstbehandlingsprogrammer, der kender til begrebet tvungent sideskift.

Egenskaber

<Alt> + <Retur>

Viser ’Egenskaber’ for det valgte objekt (en fil, en ikon mm.) I DOSprogrammer skifter den mellem vindue og fuld skærm.

Slet

<Del>

Sletter det senest indtastede tegn eller den ’markerede’ tekst. Filer og mapper flyttes til ’Papirkurv. Hvis ’Papirkurv’ ikke er aktiv, slettes filen eller mappen permanent.

Slet

<Skift> + <Del>

Sletter filer og mapper permanent med det samme uden at flytte til papirkurven først.

Slet ord

<Ctrl> + <Del>

Sletter det ord, der kommer umiddelbart efter markøren (i dokumenter o. lign., hvor der overhovedet er tale om hele ord)

Slet bagud

<Backspace>

Sletter det tegn, der er umiddelbart til venstre for markøren, eller hele den markerede tekst. I Stifinder: Springer til umiddelbart overordnede niveau (mappe mv.)

Fortryd

<Alt> + <Backspace>

Har samme funktion som <Ctrl> + Z – fortryder sidste handling.

Vis undermapper

<*> på numerisk tastatur

Viser alle den valgte mappes undermapper (i venstre panel af Stifinder)

Vis mappe

<+> på numerisk tastatur

Viser den valgte mappes indhold (i venstre panel af Stifinder) – ikke alle undermapper, kun ét niveau.

Skjul undermapper

<-> på numerisk tastatur

Skjuler den valgte mappes undermapper (annullerer de to ovenfor beskrevne funktioner)

Flyt markøren frem

<Tab>

Flytter markøren til næste punkt i f.eks. en dialogboks eller en tabel i et tekstbehandlingsprogram.

Flyt markøren tilbage

<Skift> + <Tab>

Flytter markøren et trin tilbage i en dialogboks/tabel.

Faneblad

<Ctrl> + <Tab>

Skifter til næste faneblad i en boks eller et program, der har benytter faneblade.

Faneblad bagud

<Ctrl> + <Skift> + <Tab>

I princippet samme funktion som ovenfor, blot i den modsatte retning.

Hurtige programskift

<Alt> + <Tab>

Hold <Alt> nede og tryk på <Tab>. Ved hvert tryk/slip skifter det forreste vindue til det program, der er næst i ’rækkefølgen’ i henhold til den fremkomne boks midt på skærmen.

Programskift

<Win> + <Tab>

Hvert tryk ’aktiverer’ en knap på programlinien. Et tryk på <Retur> bringer det således aktiverede programvindue frem.

Flyt markøren

Piletaster

Flytter markøren et tegn eller element (mappe, ikon) i den angivne retning (højre/venstre/op/ned). I Stifinder og andre programmer med mappeoversigt kan pilene bruges til at springe mellem mapper/undermapper.

Udvid/Indskrænk

<Skift> + pile

Udvider/indskrænker markeringen et element (tegn, filer mv. ) i pileretningen.

Flyt markøren

<Ctrl> + pile

Flytter markøren et ord i den angivne retning.

Udvid/indskrænk markering

<Skift> + <Ctrl> + pile

Udvider eller indskrænker markeringen af et ord mod venstre eller højre i tekst.

Flyt til element

<Home> eller <End>

Flytter markøren til det første/sidste element i en ’samling’, f.eks. første/sidste fil i en filliste eller begyndelsen/slutningen i en tekst.

Vælg element

<Skift> + <Home> eller <End>

Markerer alt fra der hvor markøren står til første eller sidste element i en samling, f.eks. et ord i en linie.

Flyt til start/slut

<Ctrl> + <Home> eller <End>

Flytter markøren til hhv. begyndelsen/slutningen af et tekstdokument.

Vælg

<Skift> + <Ctrl> + <Home> eller <End>

Vælger alt fra dér hvor markøren står til hhv. begyndelsen/slutningen af et tekstdokument.

Flyt side

<Page Up> <Page Down>

Flytter markøren og fokus hhv. en side op/en side ned i tekstdokumenter – dog typisk snarere et skærmbillede op/ned end en side.

Hjælp

<F1>

Som regel enten hjælpefilens oversigtsside, eller hjælp til den del af programmet, du arbejder med.

Hvad er det? - Hjælp

<Skift> + <F1>

Markøren skifter til en pil med et spørgsmålstegn, og du kan klikke på en del af skærmen og få hjælp til et konkret problem.

Windows NT hjælp

<Win> + <F1>

Starter den generelle WindowsNT hjælp.

Omdøb

<F2>

Omdøber det valgte emne, f.eks. en fil i Stifinder.

Sti

<F4>

Åbner listen med mapper og drev i Åbn- og Gem-dialogbokse.

Luk

<Ctrl> + <F4>

Lukker det aktive vindue, f.eks. et dokument i et tekstbehandlingsprogram.

Afslut

<Alt> + <F4>

Afslutter (lukker) et program, eller – hvis ingen programmer er åbne – lukker computeren ned.

Opdatér

<F5>

Genopfrisker vinduet, f.eks. Skrivebordet eller mappe/filliste i Stifinder.

Skift dokument

<Ctrl> + <F6>

Skifter mellem flere åbne dokumenter i et program med flere dokumentvinduer, f.eks. mellem to dokumenter i Word.

Menu

<F10>

Skifter fokus til en den første menu ligesom <Alt>. Eksempelvis menuen ’Filer’ i menulinien i Word.

Egenskaber

<Skift> + <F10>

Fungerer på samme måde som et højre museklik.

Marker alt

<Ctrl> + A

Markerer hele teksten i f.eks. et dokument.

Kopiér

<Ctrl> + C

Kopierer det valgte objekt, f.eks. en sætning, og lægger kopien i ’Udklipsholder’.

Klip

<Ctrl> + X

Klipper det valgte objekt og lægger det i ’Udklipsholder’.

Sæt ind

<Ctrl> + V

Indsætter klippet eller kopieret objekt på markørens plads.

Fortryd

<Ctrl> + Z

Ophæver den sidste handling man har udført – hvis programmet ellers tillader det. Visse programmer, f.eks. Word tillader at man fortryder adskillige handlinger.

Gå til…

<Ctrl> + G

Åbn bl.a. en navngivet mappe i Stifinder og flytter til en bestemt side i tekstbehandlingsprogrammer.

Søg

<Win> + F

Starter dialogboksen ’Søg: Alle filer’.

Søg computer

<Ctrl> + <Win>+ F

Åbner dialogboksen ’Søg: Computer’.

Minimér alle

<Win> + M

Minimerer alle vinduer, så skrivebordet kan ses.

Fortryd Minimér alle

<Skift> + <Win> + M

Viser igen de vinduer, der var synlige, inden der blev trykket ’Minimér alle’.

Kør

<Win> + R

Åbner dialogboksen ’Kør’.

Stifinder

<Win> + E

Starter Stifinder.

Specielle tasters funktioner:

   

<Alt>

I kombination med andre taster giver Alt-tasten forskellige funktioner eller tegn, som beskrevet herunder. Bemærk, at kun den venstre er en egentlig Alt-tast; den højre fungerer som <Ctrl> + <Alt>. Det er derfor man skal bruge den højre til at skrive de tegn, der står på ’forsiden’ af bogstav-tasterne – men disse tegn kan altså også skrives med <Ctrl> + venstre <Alt>.

Genvej

<Alt> + bogstav

Understregede bogstaver i menulinien og dialogbokse åbner menuer og lister eller skifter blot fokus til det pågældende element.

Flyt til…

En vilkårlig bogstavtast

I de fleste lister, inkl. Listerne med mapper og filer i Stifinder, kan man flytte til et bestemt element ved at taste et eller flere begyndelsesbogstaver. Det samme gælder i menuer.

NOTE: ’Win’-tasten sidder mellem <Ctrl> og <Alt> tasterne. Er ikke standard på alle tastaturer.