Rubiks Cube

Start
Tryk s for at blande og r for at gendanne terningen.

Opgaven
Gendan Rubiks terning, så der kun er en farve på hver side.

Hjælp
Rotere: Hold venstre musetast nede og træk i den retning, du vil dreje.